تفاوت ترمیم مو با کلاه گیس :

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 9
لوازم ترمیم مو :
دسامبر 5, 2015
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 11
عوارض کاشت مو :
دسامبر 5, 2015
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 10

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 10

تفاوت ترمیم مو با کلاه گیس : ترمیم مو کاملا متفاوت از کلاه گیس میباشد یعنی برخلاف کلاه گیس که موی مصنوعی است و نهایت عمر یک رزوه الی یک هفته ای داشته باشد یا هر روز از سر جدا میشود اما پروتز های ترمیم مو دایمی روی سر خواهد بود جدا نمیشه سر در حمام ورزش استخر روی سر باقی میماند و جدا نخواهد شد و همچنین موی که روی قرار میگیرد طبیعی است کاملا طبیعی و حتی فردی با کشیدن دست لای موها به هیچ عنوان متوجه ترمیم بودن موها نخواهد شد