تفاوت ترمیم مو با کلاه گیس :

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 9
لوازم ترمیم مو :
آذر ۱۴, ۱۳۹۴
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 11
عوارض کاشت مو :
آذر ۱۴, ۱۳۹۴
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 10

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 10

تفاوت ترمیم مو با کلاه گیس : ترمیم مو کاملا متفاوت از کلاه گیس میباشد یعنی برخلاف کلاه گیس که موی مصنوعی است و نهایت عمر یک رزوه الی یک هفته ای داشته باشد یا هر روز از سر جدا میشود اما پروتز های ترمیم مو دایمی روی سر خواهد بود جدا نمیشه سر در حمام ورزش استخر روی سر باقی میماند و جدا نخواهد شد و همچنین موی که روی قرار میگیرد طبیعی است کاملا طبیعی و حتی فردی با کشیدن دست لای موها به هیچ عنوان متوجه ترمیم بودن موها نخواهد شد