ترمیم مو به روش های فیکس آلمان

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 11
عوارض کاشت مو :
دسامبر 5, 2015
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 13
نمونه کار شماره 6
دسامبر 5, 2015
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 12

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 12

ترمیم مو به روش های فیکس آلمان : در ترمیم مو به روش های فیکس به این صورت خواهد بود که موسسه گلهای تهران تنها نماینده رسمی این شرکت آلمانی در ایران است که به راحتی میتوانید با سرچ کلمه high fix geramny یا hoch fix deutschland در گوگل در اولین لینک با سایت رسمی های فیکس به ادرس hair-clinic.org مواجه خواهید شد که با ورود به صفحه handler نام موسسه گلهای تهران در بخش خاورمیانه به چشم میخورد