ترمیم مو برای افراد کم پشت :

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 8
ترمیم مو برای تمامی سنین :
دسامبر 5, 2015
ترمیم مو گلهای تهران نمونه 7

ترمیم مو گلهای تهران نمونه 7

ترمیم مو برای افراد کم پشت :
همان طور قبلا گفته شد ترمیم مو برای همه نوع سر امکان پذیر میباشد یعنی صرفا نیازی به طاس بودن کف سر نیست چه بسا که اگر روی موهای کم پشت انجام بشه مورد قبول تر خواهد بود برای عموم مردم این حجم و تراکم مو در یک پس در ترمیم مو برای موهای کم پشت به خوبی و کیفیت بالا انجام میشود