معایب ترمیم مو

معایب ترمیم مو

معایب ترمیم مو

 موهای کاشته شده پس از عمل جراحی به خوبی پاسخ نمی دهد .

در مقابل آن ترمیم مو را می توان یک راه حل مناسب دانست زیرا نه عمل جراحی و بخیه در آن وجود دارد

و  به همین دلیل دیگر  از معایب کاشت مو  آسوده خواهید شد.

 در ترمیم مو ، پوشش تمام نواحی کم پشت سر و حتی تراکم ( کم پشتی یا پر پشتی ) آن بسته به سلیقه مشتری دارد.

معایب ترمیم مو

موسسه ترمیم مو گلهای تهران

به این صورت است که موی طبیعی سر به صورت تار به تار روی شبکه هایی گره زده می شود

و در کلینیک گلهای تهران این امر به روش های فیکس آلمان و توسط متخصصین صورت می گیرد.

ترمیم مو به گونه ای انجام می شود که خط رویش مو همانند موهای طبیعی خودتان نمایش داده شده

و برای استحمام و حتی پیرایش مو محدودیتی وجود نخواهد داشت.

قبل از انجام هر عمل در ابتدا با مشاورین ما در این امر صحبت کرده

و حتی نمونه کارهای انجام شده را می توانید ملاحظه بفرمایید و سپس اقدام نمایید.