روش های ترمیم مو

روش های ترمیم مو

روش های ترمیم مو

در مبحث روش های ترمیم مو ، در چند سال اخیر سه روش ترمیم مو در موسسه گلهای تهران انجام گرفته است .

در ابتدا ترمیم مو به روش نانو ،

سپس ترمیم مو به روش نانو ارگانیک

و حالا ترمیم مو به روش های فیکس آلمان که منحصرا در اختیار شرکت گلهای تهران است.

روی لینک های زیر کلیک کنید تا با هر کدام از روش ها آشنا شوید .